info@egroderesch.nl
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Leiderschap in de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk De leiding van de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk bestaat uit een voorgangersechtpaar, vier oudstenechtparen en vier diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de geestelijke en dagelijkse leiding van de gemeente. Zoals de Bijbel leert is de Here Jezus Christus het Hoofd van de gemeente. In afhankelijkheid van Hem willen de raad en de diakenen vanuit Gods Woord leiding geven aan de gemeente. Oudstenechtparen: Frans en Carolien van Herwijnen, voorgangersechtpaar beide locaties Remmelt en Jetsje Bouma, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk Jan en Martha Meijer, oudstenechtpaar, locatie Roderesch Mark en Elly Veenstra, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk Peter en Rommy Weigand, oudstenechtpaar, locatie Roderesch Diakenen: Siebe Hut, locatie Haulerwijk Willem Haarsma, locatie Roderesch Nico Reinders, locatie Haulerwijk Marcus Valk, locatie Roderesch
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Leiderschap in de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk De leiding van de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk bestaat uit een voorgangersechtpaar, vier oudstenechtparen en vier diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de geestelijke en dagelijkse leiding van de gemeente. Zoals de Bijbel leert is de Here Jezus Christus het Hoofd van de gemeente. In afhankelijkheid van Hem willen de raad en de diakenen vanuit Gods Woord leiding geven aan de gemeente. Oudstenechtparen: Frans en Carolien van Herwijnen, voorgangersechtpaar beide locaties Remmelt en Jetsje Bouma, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk Jan en Martha Meijer, oudstenechtpaar, locatie Roderesch Mark en Elly Veenstra, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk Peter en Rommy Weigand, oudstenechtpaar, locatie Roderesch Diakenen: Siebe Hut, locatie Haulerwijk Willem Haarsma, locatie Roderesch Nico Reinders, locatie Haulerwijk Marcus Valk, locatie Roderesch