Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
info@egroderesch.nl
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Roderesch/Haulerwijk, 13 maart 2020 Beste bezoeker, De wereld is in de ban van het coronavirus. Begrijpelijkerwijs worden er overal de nodige maatregelen getroffen om zoveel mogelijk besmetting tegen te gaan. Gisteren hebben we allemaal kunnen horen dat er een verbod is ingegaan voor het bijeenkomen van meer dan honderd personen. Ondanks dat onze premier Rutte geopperd heeft om creatief te zijn als het gaat om kerkdiensten hebben vele kerken al aangegeven deze maand geen samenkomsten meer te houden. Hoewel we natuurlijk niet blij zijn met deze gebeurtenis(sen) wereldwijd en we niemand een besmetting toewensen, hoeven we als kinderen van God niet verbaasd te zijn dat deze dingen (gaan) gebeuren. In de eindtijdrede van de Here Jezus, in het Lucasevangelie, zegt Hij; en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. (…) Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’ (21: 11,28) In deze situatie mogen we als volgelingen van de Here Jezus zichtbaar ons vertrouwen blijven stellen op Hem. Juist in periodes van nood en zorg kunnen we laten zien dat onze Heer werkelijk Zijn rust en vrede geeft aan allen die hun heil bij hem zoeken. Graag sluit ik af met de woorden van Paulus; ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ (Fil. 4:4-7) Namens de oudsten van Evangelische Gemeente Roderesch Haulerwijk, Frans van Herwijnen, voorganger.
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Roderesch/Haulerwijk, 13 maart 2020 Beste bezoeker, De wereld is in de ban van het coronavirus. Begrijpelijkerwijs worden er overal de nodige maatregelen getroffen om zoveel mogelijk besmetting tegen te gaan. Gisteren hebben we allemaal kunnen horen dat er een verbod is ingegaan voor het bijeenkomen van meer dan honderd personen. Ondanks dat onze premier Rutte geopperd heeft om creatief te zijn als het gaat om kerkdiensten hebben vele kerken al aangegeven deze maand geen samenkomsten meer te houden. Hoewel we natuurlijk niet blij zijn met deze gebeurtenis(sen) wereldwijd en we niemand een besmetting toewensen, hoeven we als kinderen van God niet verbaasd te zijn dat deze dingen (gaan) gebeuren. In de eindtijdrede van de Here Jezus, in het Lucasevangelie, zegt Hij; en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. (…) Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’ (21: 11,28) In deze situatie mogen we als volgelingen van de Here Jezus zichtbaar ons vertrouwen blijven stellen op Hem. Juist in periodes van nood en zorg kunnen we laten zien dat onze Heer werkelijk Zijn rust en vrede geeft aan allen die hun heil bij hem zoeken. Graag sluit ik af met de woorden van Paulus; ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ (Fil. 4:4-7) Namens de oudsten van Evangelische Gemeente Roderesch Haulerwijk, Frans van Herwijnen, voorganger.