info@egroderesch.nl
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Gegevens ANBI Naam gemeente: Evangelische Gemeente Eben Haëzer / Evangelische Gemeente Roderesch - Haulerwijk RSIN gemeente: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 09250190 Contactgegevens gemeente: - Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch - Website: www.egroderesch.nl Doelstelling gemeente: De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: a. de drie-enige God: - God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; - God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; - God de Heilige Geest, als Trooster; b. de noodzaak van: - een persoonlijke bekering; - De doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; - Het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken; De hoofdlijnen van het beleid zijn: - het houden van wekelijkse samenkomsten - het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten - het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur - het uitvoeren van evangelisatie activiteiten - het verlenen van pastorale en diaconale zorg - het bevorderen van onderlinge contacten - het organiseren van kinder- en jeugdactiviteiten - het steunen van zendingsactiviteiten - alle andere wettige en passende middelen Bestuurders gemeente: Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, en een voorganger. In 2020 telde het bestuur 4 oudsten, 1 voorganger en 4 diakenen. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiËle middelen. Beloningsbeleid: De bestuurders van de gemeente ontvangen vanuit hun functie geen beloning, alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Het gemeente heeft 2 personen in loondienst, een voorganger en een gemeentewerker. Beide deeltijds. Link voor de Financiële verantwoording 2020
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Gegevens ANBI Naam gemeente: Evangelische Gemeente Eben Haëzer / Evangelische Gemeente Roderesch - Haulerwijk RSIN gemeente: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 09250190 Contactgegevens gemeente: - Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch - Website: www.egroderesch.nl Doelstelling gemeente: De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in: a. de drie-enige God: - God de Vader, als Schepper van hemel en aarde; - God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker; - God de Heilige Geest, als Trooster; b. de noodzaak van: - een persoonlijke bekering; - De doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven; - Het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil heiligen en gaven wil schenken; De hoofdlijnen van het beleid zijn: - het houden van wekelijkse samenkomsten - het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten - het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur - het uitvoeren van evangelisatie activiteiten - het verlenen van pastorale en diaconale zorg - het bevorderen van onderlinge contacten - het organiseren van kinder- en jeugdactiviteiten - het steunen van zendingsactiviteiten - alle andere wettige en passende middelen Bestuurders gemeente: Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd, en een voorganger. In 2020 telde het bestuur 4 oudsten, 1 voorganger en 4 diakenen. Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de financiËle middelen. Beloningsbeleid: De bestuurders van de gemeente ontvangen vanuit hun functie geen beloning, alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Het gemeente heeft 2 personen in loondienst, een voorganger en een gemeentewerker. Beide deeltijds. Link voor de Financiële verantwoording 2020